База данни за баркодове и тяхното съответствие на стоки

Този сайт е уникална платформа, която представлява своеобразна “банка” с най-разпространените баркодове на стоки, предлагани на българския пазар. На разположение в момента са над 5 000 000 уникални баркода като техния брой непрекъснато се увеличава. Ресурсите, които се използват, непрекъснато се обновяват и разширяват на база анализ на номенклатурите, използвани от всички клиенти и партньори на търговски софтуер Microinvest Склад Pro.

Чрез въвеждане на баркод или ключова дума в полето за търсене, получавате достъп до огромна база с различни наименования на продукти, подредени в зависимост от популярността им при използването им от други потребители. Допълнително предимство е визуализирането на баркода на избрана стока, който може да бъде разпечатан или сканиран за бързо въвеждане в търговски софтуер.

Всички ресурси на www.barcode.bg са достъпни без регистрация!

С развитието на технологиите и засилената конкуренция в сектора за търговия с хранителни и нехранителни стоки, от особено значение за придобиване на конкурентни позиции е съкращаването на сроковете за обработка и въвеждане на информация, минимизиране на възможностите за грешки и автоматизирането на различни дейности с  минимални разходи. Значителна част от времето на персонала в търговските обекти се заема от въвеждане и актуализиране на продуктовата номенклатура. Все по-динамично развиващият се и разрастващ се пазар на стоки предлага непрекъснато нови артикули, които следва да бъдат предложени на крайните потребителите и съответно управлявани като част от продуктовата номенклатура в съответната точка на продажба. Всеки нов артикул изисква технологично време, за да бъде обработен, описан и въведен в търговската система. Понякога това е трудоемка задача, която отнема часове, дори дни. В подкрепа на всички търговци Microinvest предлага уникална по рода си функционалност - бързото добавяне на стоки чрез въвеждане или сканиране на баркод!

Предимства при използването на ресурсите на www.barcode.bg

  • Спестява време и ресурси за ръчно въвеждане на информация за нови стоки.
  • Позволява въвеждане на номенклатури от стотици артикули за минути.
  • Улеснява организацията на целия търговски процес.
  • Оптимизира работата на операторите и персонала.
  • Минимизира възможностите за грешки и дублиране на записите в търговската система.
  • Използват се ресурси, които непрекъснато се обновяват и актуализират от реални потребители.
  • Напълно автоматизира процеса по заприхождаване на стоки в търговския софтуер.
  • Липса на специални настройки за използване.
  • Бърза и лесна работа.
Създайте и разпечатайте собствен дизайн за баркод етикетите си!